ayarı bozuk

ayarı bozuk

sf. 1. Belli bir ayarı olmayan. 2. mec. Ahlak, karakter veya aklı yerinde olmayan.


ayarı bozuk için benzer kelimeler


ayarı bozuk, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'k', şeklindedir.
ayarı bozuk kelimesinin tersten yazılışı kuzob ıraya diziliminde gösterilir.