aşkarı bozuk

aşkarı bozuk

1. bk. aşkarsız-1. 2. Sözüne güvenilmiyen kimse.


aşkarı bozuk

Yüzsüz, biçimsiz, sevimsiz, çirkin.


aşkarı bozuk için benzer kelimeler


aşkarı bozuk, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'k', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'k', şeklindedir.
aşkarı bozuk kelimesinin tersten yazılışı kuzob ırakşa diziliminde gösterilir.