haber filmi sineması

haber filmi sineması İng. news cinema (theatre, ABD: theater)

Sinema Yalnız haber filmleri gösteren sinema salonu.


haber filmi sineması için benzer kelimeler


haber filmi sineması, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', ' ', 'f', 'i', 'l', 'm', 'i', ' ', 's', 'i', 'n', 'e', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
haber filmi sineması kelimesinin tersten yazılışı ısamenis imlif rebah diziliminde gösterilir.