haber filmi

haber filmi İng. actuality, newsreel, news (film), topical, (ABD) movietonéws, newsie (a.), news pic (a.)

Sinema/TV. Haber özelliği gösteren günlük önemli olayları ortaya çıktıkları anda saptayan, belirli aralıklarla piyasaya sürülen, sinema ve televizyonlarda gösterilen belgesel film çeşidi.


haber filmi için benzer kelimeler


haber filmi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', ' ', 'f', 'i', 'l', 'm', 'i', şeklindedir.
haber filmi kelimesinin tersten yazılışı imlif rebah diziliminde gösterilir.