atlatma haber

atlatma haber

a. Rakip yayın kuruluşu atlatılarak yapılan haber.


atlatma haber için benzer kelimeler


atlatma haber, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'l', 'a', 't', 'm', 'a', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
atlatma haber kelimesinin tersten yazılışı rebah amtalta diziliminde gösterilir.