acı haber

acı haber

a. Genellikle felaket veya ölüm bildiren söz veya haber.


acı haber için benzer kelimeler


acı haber, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
acı haber kelimesinin tersten yazılışı rebah ıca diziliminde gösterilir.