gramatikal haber

gramatikal haber

bk. Mantıkça yüklem veya haber.


gramatikal haber için benzer kelimeler


gramatikal haber, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'r', 'a', 'm', 'a', 't', 'i', 'k', 'a', 'l', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
gramatikal haber kelimesinin tersten yazılışı rebah lakitamarg diziliminde gösterilir.