gramatikal

gramatikal Fr. grammatical

sf. (l ince okunur) Dil bilgisi kurallarına uygun.


gramatikal Fr. grammatical

Mantıkçının, duygucanın ve doğalın karşıtı olarak kullanılıp gerçeğe ve kavrama bağlı olmaksızın sırf deyi gereğince olan (özne, haber, yüklem, cins...).


gramatikal için benzer kelimeler


gramatikal, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'r', 'a', 'm', 'a', 't', 'i', 'k', 'a', 'l', şeklindedir.
gramatikal kelimesinin tersten yazılışı lakitamarg diziliminde gösterilir.