duyguca yüklem veya haber

duyguca yüklem veya haber

bk. Mantıkça yüklem veya haber.


duyguca yüklem veya haber için benzer kelimeler


duyguca yüklem veya haber, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'y', 'g', 'u', 'c', 'a', ' ', 'y', 'ü', 'k', 'l', 'e', 'm', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
duyguca yüklem veya haber kelimesinin tersten yazılışı rebah ayev melküy acugyud diziliminde gösterilir.