mantıkça yüklem veya haber

mantıkça yüklem veya haber Fr. prédicat ou attribut logique

"Gelen budur" veya "İyi olan budur" sözlerinde GRAMATİKAL HABER (Attribut grammatical) "bu" zamiri olduğu halde bu cümleler "Bu geldi" ve "Bu iyidir" değerinde olduğundan mantıkça, "Gelen" sözü yüklem, "iyi olan" sözü de haber sayılır. Bunlara DUYGUCA YÜKLEM veya HABER (Pr. ou Attr. pyshologique) de denir.


mantıkça yüklem veya haber için benzer kelimeler


mantıkça yüklem veya haber, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'k', 'ç', 'a', ' ', 'y', 'ü', 'k', 'l', 'e', 'm', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
mantıkça yüklem veya haber kelimesinin tersten yazılışı rebah ayev melküy açkıtnam diziliminde gösterilir.