İçinde MA geçen kelimeler

İçinde MA geçen kelimeler 53558 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ma aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ma anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde MA geçen kelimeler

25 harfli

AAS sunucusu arama sırası, abomazal refluks sendromu, abomazumda kum toplanması, açık semalar antlaşmaları, açınıklarda renk almaşımı, adım (veya adımını) atmak, ağır taş yerinden oynamaz, ağırlıksız kesitaraştırma, ağzına bir lokma koymamak, ağzına yüzüne bulaştırmak, ağzından baklayı çıkarmak, ağzını açıp gözünü yummak, akacak kan damarda durmaz, akciğer damar şavk yazımı, aklıma gelen başıma geldi, aklını (bir şeyle) bozmak, aklının terazisi bozulmak, akyuvar sulandırma pipeti, alerjik temas dermatitisi, alkalili kabuksuzlaştırma, almaşık ikidoğrusal biçim, ...

24 harfli

A vitamini tamamlayıcısı, ABD-Çin tanıma anlaşması, acele ile menzil alınmaz, acı çekmek (veya duymak), ağ atmak (veya bırakmak), ağaç tırmaşık kuşugiller, ağanın gözü ata tımardır, ağarmaçsal yaygır yalımı, ağırlıklı kesitaraştırma, ağız (veya ağzını) açmak, ağlamakla yâr ele girmez, ağzına vur, lokmasını al, ağzında bakla ıslanmamak, ağzından lokmasını almak, akarsuyun aşındırma gücü, aklı (bir şeye) takılmak, akral yalama dermatitisi, aksiliği üstünde (olmak), aktarma gümrük işlemleri, akut romatizma artritisi, Allah düşmanıma vermesin, ...

23 harfli

AB ilk derece mahkemesi, AB ortaklık anlaşmaları, abdestsiz yere basmamak, Achucarroboyama yöntemi, acıklı başta akıl olmaz, açık gözenekli cilalama, açık semalar politikası, açık sistemler mimarisi, açıktan (para) kazanmak, açlıktan imanı gevremek, adımlarını sıklaştırmak, afferent lenfatik damar, affinite kromatografisi, Afrika Kalkınma Bankası, ağartılı balgam çıkarma, ağzı dolu dolu konuşmak, ağzı kulaklarına varmak, ağzının içine baktırmak, ağzının tadını kaçırmak, akciğer karsinomatozisi, akciğer toplardamarları, ...

22 harfli

AB kalkınma politikası, Abu Dabi Kalkınma Fonu, Ackerman yönlendirmesi, açık hava aydınlatması, açıklama seslendirmesi, açlıktan nefesi kokmak, adda aldatıcı markalar, ağır bombardıman uçağı, ağır gebelik kusmaları, ağır tortu madenciliği, ağlama duvarına dönmek, ağzına bir kemik atmak, ağzını dilini bağlamak, ahı gitmek vahı kalmak, âile malları ortaklığı, akıl hocalığı taslamak, akıl kişiye sermayedir, akıl para ile satılmaz, aklı başka yerde olmak, aklının ayarını bozmak, alınganlık sabuklaması, ...

21 harfli

abluka altında tutmak, aburga altına alınmak, acil durdurma sistemi, acil durum kurtarması, açık damlatma yöntemi, açık kangal tavlaması, açık okuma alanı, ORF, açma kapama belirteci, ad urmak, (ad vurmak), adam adama gerek olur, adamakla mal tükenmez, adını ...-ye çıkarmak, adil yargılanma hakkı, ağ konuk oturumu açma, ağıla avluya sığmamak, ağırlıklama katsayısı, ağız açısı atardamarı, ağız tamburası çalmak, ağızdan gububuk akmak, ağzından çıt çıkmamak, ağzının kâhyası olmak, ...

20 harfli

Abel toplama yöntemi, abomazum dilatasyonu, abomazum genişlemesi, Achnaccary anlaşması, acil durdurma çubuğu, acil soğutma sistemi, açığa dayalı harcama, açık arttırma modeli, açık (gergin) atlama, açık liman anlaşması, açıklama müzekkeresi, açıklanmamış değişim, açıklanmamış kalıntı, açıklar livası olmak, açıklığa kavuşturmak, açınlayıcı araştırma, adını ağzına almamak, adlandırma kuralları, Afrika domuz humması, Afrika Kalkınma Fonu, afyonu başına vurmak, ...

19 harfli

1947 Kalkınma Planı, abomazum deplasmanı, abuk sabuk konuşmak, Acanthobrama marmid, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, acil hat antlaşması, acil kurtarma diski, açık ağız aç kalmaz, açık saçık konuşmak, açlık katabolizması, açlık metabolizması, adam içine karışmak, adım adım diplomasi, adımsal model kurma, adi komandit şirket, agraf çıkarma pensi, ağaçişleri makinesi, ağanın eli tutulmaz, ağır ol, batman gel, ağzı dili bağlanmak, ...

18 harfli

abanıkta soluklama, ablukayı kaldırmak, abomazum timpanisi, abomazum torsiyonu, acımasızlaşabilmek, acırmak, (acurmak), acmak, (açmak (I)), açık hava sineması, açık kapı bırakmak, açık ocak basamağı, açık uçlu kiralama, açıklama örnekçesi, açıklanmamış sapma, açıklanmamış yapıt, açıktan para almak, açılı kötü kaynama, açındırma kılavuzu, açınıkta soluklama, açkılama tekerleği, adam adama savunma, adam taşıma kuyusu, ...

17 harfli

abdala malum olur, abecesel sıralama, abortus immaturus, Acanthocheilonema, acımasızlaşabilme, acil servis arama, aciz içinde olmak, açık kapı bırakma, açılışta özsınama, açılma sıralaması, açındırma banyosu, açındırma teknesi, açınık kaynaşması, adam içine çıkmak, adaylığını koymak, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, adımını tek atmak, adımsal algoritma, adi emanet hesabı, adlandırma bilimi, ...

16 harfli

abalama gabalama, abartılı oynamak, abdesti bozulmak, abomazum yangısı, acığını çıkarmak, acıhcıcıh yapmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açıklama belgesi, açıklama cümlesi, açıklama vektörü, açıklama yöntemi, açıklanmış sapma, açıklayıcı masal, açıklık kazanmak, açılış konuşması, açılma çizelgesi, açılma - kararma, açımlamalı basım, açın imanı olmaz, açındırma aygıtı, ...

15 harfli

abanır almaşımı, abanozlaştırmak, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, Abdurrahmandede, Abdurrahmanpaşa, ablukayı yarmak, abomazum ülseri, aç susuz kalmak, açıklama çoğulu, açıklama yapmak, açıklama yazısı, açıklanan sapma, açıklaştırılmak, açıktan atanmak, açılıp saçılmak, açkılama cebiri, ad bulma süreci, adalet dağıtmak, adı belli olmak, adı kaldırılmak, ...

14 harfli

abanozlaştırma, abdesti kaçmak, Abdurrahmanköy, Abdurrahmanlar, ABM antlaşması, abrukaya almak, acabada kalmak, acamlar alması, acıma ve korku, acımasızcasına, acımasızlaşmak, acısına yutmak, aç açık kalmak, aç ayı oynamaz, açığını aramak, açığını bulmak, açık diplomasi, açık finansman, açık yargılama, açıklaştırılma, açıktan atamak, ...

13 harfli

AB antlaşması, abarot satmak, abazan kalmak, abdest bozmak, Abdurrahmanlı, abırcın olmak, ablavutlaşmak, Abramis brama, abraş oturmak, absorbe olmak, abuklandırmak, abuklaştırmak, acelesi olmak, acıhlandırmah, acıklandırmak, acımasızlaşma, acısını almak, acil durdurma, acuhlandırmah, açığa alınmak, açık antlaşma, ...

12 harfli

A, B sarması, abanozlaşmak, abartmacılık, abartmasızca, abazan olmak, abazanlaşmak, abdest almak, Abel matrisi, abezan olmak, ablavutlaşma, abomazopeksi, aborda olmak, abraş kurmak, abuklaştırma, acayip olmak, acebe kalmak, Acem koşması, acığı tutmak, acılaştırmak, acındırılmak, acıya koymak, ...

11 harfli

a - katmanı, abanıklaşma, abanozlaşma, abazanlaşma, abdallanmak, abdes almak, abdırrahman, Abdurrahman, Abdürrahman, abıç kurmak, abnormalite, abnormaliti, abone olmak, abraştırmak, acı kavrama, acılaştırma, acımasızlık, acındırılma, acız tutmak, âciz kalmak, aç bırakmak, ...

10 harfli

abak atmak, abandırmak, abanlanmak, abartılmak, abartmasız, abat olmak, abcallamak, Abdiçıkmaz, Abdülcemal, abey olmak, abıldanmak, abıldatmak, abıştırmak, abomazitis, abuhlanmah, abuklanmak, abuklaşmak, acar almak, acarlanmak, acarlaşmak, Acarmantaş, ...

9 harfli

abalanmak, aballamak, abandırma, abanlamak, abannamak, abartılma, abartmacı, abartmalı, abazırmak, abcalamak, abduraman, abıldamak, abohlamak, abomassum, abuhlamah, abuklamak, abuklaşma, abuldamak, abutlamak, ac tutmak, acaplamak, ...

8 harfli

aarlamak, AB marşı, abalamah, abalamak, abartmak, abaşumaz, abazımak, ablanmak, abnormal, abohlama, abomasum, abomazum, aboşumaz, abraşmak, abrılmak, abrışmak, abrıtmak, abrulmak, abuklama, acı elma, acıdamak, ...

7 harfli

abanmak, abarmak, abartma, abatmak, abıçmak, abınmak, abışmah, abışmak, abonman, abunmak, abuşmak, acalmak, Acarman, Acıelma, acıhmah, acıhmak, acıkmak, acılama, acınmak, acışmah, acışmak, ...

6 harfli

abamak, abanma, acalma, acıkma, acımak, acıman, acınma, acıtma, acimak, açamak, açılma, açınma, açmacı, Açmalı, adamak, adamas, adatma, adımak, adlama, ağarma, ağduma, ...

5 harfli

abama, acama, acıma, açıma, açmak, açmaz, adama, admak, ağmaç, ağmak, ahmah, ahmak, ahman, akmaç, akmak, akman, akmaz, alama, alıma, almaç, almah, ...

4 harfli

açma, agma, ağma, ahma, akma, alma, amaç, amak, amal, aman, amat, amav, amma, anma, arma, asma, aşma, atma, ayma, azma, bama, ...

3 harfli

ama, BMA, ema, IMA, ima, mac, maç, maf, mag, mağ, mah, mai, maj, mak, mal, mam, man, MAO, map, mar, mas, ...

2 harfli

ma

Kelime Ara