ma

ma

İşte.


ma

Var anlamında kullanılır : Her şeyim ma.


ma

1. Çağırma ünlemi : Ma Safiye gel buraya. 2. Şaşma ünlemi. 3. Manda çağırma ünlemi.


ma

Çocuk dilinde sığır.


ma

Dokuma tezgâhlarının altına yığılan kıl artıkları : Malarla yastık doldurdum.


ma

Damlara uzunlamasına konulan ağaç kiriş.


ma

Al, buyur.


ma

1. Sığır sesi. 2. Sığır memesi.


ma

Çatı ya da dam için kullanılan büyük ağaç, kereste.

< Ar. ma) ma, o şey ki


ma

Kuvvetlendirme edatı


ma

bk. me


Var


MA İng. megestrol acetate

Megesterol asetat.


ma, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', şeklindedir.
ma kelimesinin tersten yazılışı am diziliminde gösterilir.