duyguca

duyguca

zf. (duygu'ca) Duygu bakımından.


duyguca için benzer kelimeler


duyguca, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'y', 'g', 'u', 'c', 'a', şeklindedir.
duyguca kelimesinin tersten yazılışı acugyud diziliminde gösterilir.