haber ajansı

haber ajansı

a. Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş.


haber ajansı için benzer kelimeler


haber ajansı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', ' ', 'a', 'j', 'a', 'n', 's', 'ı', şeklindedir.
haber ajansı kelimesinin tersten yazılışı ısnaja rebah diziliminde gösterilir.