reklam ajansı

reklam ajansı

a. Bir ticari kuruluşu tanıtan, onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağlayan iş kolu.


reklam ajansı

bk. reklam şirketi


reklam ajansı için benzer kelimeler


reklam ajansı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'k', 'l', 'a', 'm', ' ', 'a', 'j', 'a', 'n', 's', 'ı', şeklindedir.
reklam ajansı kelimesinin tersten yazılışı ısnaja malker diziliminde gösterilir.