haber göndermek

haber göndermek

herhangi bir araçla bildirmek: “Kayıkları olmayanlar mahalledeki en alışık oldukları kira sandallarına haber gönderirler.” -A. Ş. Hisar.


haber göndermek için benzer kelimeler


haber göndermek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'b', 'e', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
haber göndermek kelimesinin tersten yazılışı kemrednög rebah diziliminde gösterilir.