hac

hac, -ccı Ar. §acc

a. din b. 1. Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi. 2. İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti.

< Ar. hâcc) hac


hac için benzer kelimeler


hac, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, c harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'c', şeklindedir.
hac kelimesinin tersten yazılışı cah diziliminde gösterilir.