ısmarlama hac, hac olmaz

ısmarlama hac, hac olmaz

“kişi, kendisi yapması gereken bir işi başkasına ısmarlamamalıdır” anlamında kullanılan bir söz.


ısmarlama hac, hac olmaz için benzer kelimeler


ısmarlama hac, hac olmaz, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'm', 'a', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'h', 'a', 'c', ',', ' ', 'h', 'a', 'c', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
ısmarlama hac, hac olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo cah ,cah amalramsı diziliminde gösterilir.