elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz

elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz

“arpa unundan yemek yapılamadığı gibi eltilerin de iyi geçinmeleri mümkün değildir” anlamında kullanılan bir söz.


elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz için benzer kelimeler


elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz, 43 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 't', 'i', ' ', 'e', 'l', 't', 'i', 'y', 'e', ' ', 'e', 'ş', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', ',', ' ', 'a', 'r', 'p', 'a', ' ', 'u', 'n', 'u', 'n', 'd', 'a', 'n', ' ', 'a', 'ş', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
elti eltiye eş olmaz, arpa unundan aş olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo şa nadnunu apra ,zamlo şe eyitle itle diziliminde gösterilir.