ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz

ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz

“insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır” anlamında kullanılan bir söz.


ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz için benzer kelimeler


ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz, 46 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'd', 'ı', 'k', ' ', 't', 'a', 'ş', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', ',', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'a', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'd', 'i', 'k', ' ', 'i', 'ş', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo şi kidemleg aşab ,zamlo şat kıdamla kaya diziliminde gösterilir.