deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz

deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz

“her denizde az çok dalga bulunduğu gibi her gönülde de bir sevda vardır” anlamında kullanılan bir söz.


deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz için benzer kelimeler


deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz, 42 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 's', 'ı', 'z', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', ',', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'ü', 'l', ' ', 's', 'e', 'v', 'd', 'a', 's', 'ı', 'z', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo zısadves lünög ,zamlo zısaglad zined diziliminde gösterilir.