deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız

deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız

“her nesnenin kendisine özgü nitelikleri, kendisinden ayrılmayan özellikleri vardır” anlamında kullanılan bir söz.


deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız için benzer kelimeler


deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız, 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 's', 'ı', 'z', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', ',', ' ', 'k', 'a', 'p', 'ı', ' ', 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', 's', 'ı', 'z', şeklindedir.
deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız kelimesinin tersten yazılışı zısaklah ıpak ,zamlo zısaglad zined diziliminde gösterilir.