haddi hesabı yok

haddi hesabı yok

sayılamayacak kadar çok, sınırsız, ölçüsüz: “Çocuklara yemiş getirenin haddi hesabı yok.” -H. R. Gürpınar.


haddi hesabı yok için benzer kelimeler


haddi hesabı yok, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'd', 'd', 'i', ' ', 'h', 'e', 's', 'a', 'b', 'ı', ' ', 'y', 'o', 'k', şeklindedir.
haddi hesabı yok kelimesinin tersten yazılışı koy ıbaseh iddah diziliminde gösterilir.