hafdayım

hafdayım

< İng. half-time: haftaym; oyun arası; alay yollu: yavaş gel; biraz dinlenelim gibi anlamlarda gençler arasında yaygınlık kazanmaktadır


hafdayım, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'f', 'd', 'a', 'y', 'ı', 'm', şeklindedir.
hafdayım kelimesinin tersten yazılışı mıyadfah diziliminde gösterilir.