hafif dizin erişimi iletişim kuralı

hafif dizin erişimi iletişim kuralı İng. lightweight directory access protocol (LDAP)

(HDEK)


hafif dizin erişimi iletişim kuralı için benzer kelimeler


hafif dizin erişimi iletişim kuralı, 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'f', 'i', 'f', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 'e', 'r', 'i', 'ş', 'i', 'm', 'i', ' ', 'i', 'l', 'e', 't', 'i', 'ş', 'i', 'm', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
hafif dizin erişimi iletişim kuralı kelimesinin tersten yazılışı ılaruk mişiteli imişire nizid fifah diziliminde gösterilir.