hakkın iyesine dönmesi

hakkın iyesine dönmesi İng. return of right to work's owner

Akçalı hakkın, amacın ortadan kalkması ya da sürenin bitimi ile iye tarafından kullanılabilir duruma gelmesi.


hakkın iyesine dönmesi için benzer kelimeler


hakkın iyesine dönmesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', 'n', ' ', 'i', 'y', 'e', 's', 'i', 'n', 'e', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
hakkın iyesine dönmesi kelimesinin tersten yazılışı isemnöd eniseyi nıkkah diziliminde gösterilir.