hakkın sû-i isti`mâli

hakkın sû-i isti`mâli

hakkın kötüye kullanılması.


hakkın sû-i isti`mâli için benzer kelimeler


hakkın sû-i isti`mâli, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', 'n', ' ', 's', 'û', '-', 'i', ' ', ' ', 'i', 's', 't', 'i', '`', 'm', 'â', 'l', 'i', şeklindedir.
hakkın sû-i isti`mâli kelimesinin tersten yazılışı ilâm`itsi i-ûs nıkkah diziliminde gösterilir.