isti gömlek

isti gömlek

Dış fanila, frenkgömleği.


isti gömlek için benzer kelimeler


isti gömlek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 't', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'm', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
isti gömlek kelimesinin tersten yazılışı kelmög itsi diziliminde gösterilir.