halk bilmecesi

halk bilmecesi İng. folk-riddle

Halk ürünü olan bilmece türü. bk. bilmece, krş. sanat bilmecesi, bilgin bilmecesi, yazınsal bilmece.


halk bilmecesi için benzer kelimeler


halk bilmecesi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', ' ', 'b', 'i', 'l', 'm', 'e', 'c', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
halk bilmecesi kelimesinin tersten yazılışı isecemlib klah diziliminde gösterilir.