halk edebiyatı

halk edebiyatı

a. ed. Adı belli olan veya olmayan kimselerin, halk ozanlarının yarattıkları şiir, destan, hikâye vb. türleri içine alan edebiyat: “Halk edebiyatı gibi, divan edebiyatı da çok fire verdi elbet.” -B. Necatigil.


halk edebiyatı

bk. halk yazını.


halk edebiyatı için benzer kelimeler


halk edebiyatı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', ' ', 'e', 'd', 'e', 'b', 'i', 'y', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
halk edebiyatı kelimesinin tersten yazılışı ıtayibede klah diziliminde gösterilir.