halk el sanatı

halk el sanatı İng. manual folk art

Halk kültüründe yetenekli kişilerin uğraşısı olan ve ince el işçiliği isteyen geleneksel sanat türü.


halk el sanatı için benzer kelimeler


halk el sanatı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', ' ', 'e', 'l', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
halk el sanatı kelimesinin tersten yazılışı ıtanas le klah diziliminde gösterilir.