halk kitapiığı

halk kitapiığı İng. public library

Yurttaşlar arasında hiç bir ayrım gözetmeksizin, herkese parasız olarak hizmet etmeyi amaç edinen bir kitaplık türü.


halk kitapiığı için benzer kelimeler


halk kitapiığı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', ' ', 'k', 'i', 't', 'a', 'p', 'i', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
halk kitapiığı kelimesinin tersten yazılışı ığıipatik klah diziliminde gösterilir.