halk ruhbilimi

halk ruhbilimi İng. folk psychology

Halk kültürünü oluşturan kişilerin ve yığınların ruhsal durumlarını, olaylar karşısındaki etki ve tepkilerini, davranış biçimlerini inceleyen halkbilim alanı. bk. halk kültürü, krş. köylü ruhbilimi.


halk ruhbilimi için benzer kelimeler


halk ruhbilimi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', ' ', 'r', 'u', 'h', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
halk ruhbilimi kelimesinin tersten yazılışı imilibhur klah diziliminde gösterilir.