halk yaşantısı

halk yaşantısı İng. folklife

Halk yaşantısını oluşturan toplumsal ve ekonomik ürünlerin tümü. bk. halk kültürü, halk katmanı, halk toplumu, krş. aydın kültürü, seçkin kültürü.


halk yaşantısı için benzer kelimeler


halk yaşantısı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', ' ', 'y', 'a', 'ş', 'a', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
halk yaşantısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtnaşay klah diziliminde gösterilir.