halka arza aracılık

halka arza aracılık

bk. aracı kurum


halka arza aracılık için benzer kelimeler


halka arza aracılık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', ' ', 'a', 'r', 'z', 'a', ' ', 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
halka arza aracılık kelimesinin tersten yazılışı kılıcara azra aklah diziliminde gösterilir.