halka kromozom

halka kromozom İng. ring chromosome

1. Ucu olmayan kusurlu bir kromozom. 2. İki terminal kiyazmalı normal metasentrik tetradlarında diyakinez esnasında görülen, halka şeklindeki kromozom düzenlenişi.


halka kromozom İng. ring chromosome

Her iki ucu da kopan ve iki kırık ucu bir halka oluşturacak biçimde yeniden birleşen kromozom.


halka kromozom için benzer kelimeler


halka kromozom, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', ' ', 'k', 'r', 'o', 'm', 'o', 'z', 'o', 'm', şeklindedir.
halka kromozom kelimesinin tersten yazılışı mozomork aklah diziliminde gösterilir.