halkalı gurami

halkalı gurami Lat. Colisa fasciata

Doğal olarak Bengal’den Burma ve Taylant’a kadar yayılış gösteren, boyları 12 cm olabilen, vücudu uzunca yumurta biçiminde ve yanlardan basık bir akvaryum balığı, çizgili gurami, çizgili iplikli balık.


halkalı gurami için benzer kelimeler


halkalı gurami, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'u', 'r', 'a', 'm', 'i', şeklindedir.
halkalı gurami kelimesinin tersten yazılışı imarug ılaklah diziliminde gösterilir.