halkçizim

halkçizim İng. laography

Halk düşün, söz ve yaşantısını tarihsel bir yöntem içinde inceleyen bilim dalı. bk. halkbilim.


halkçizim, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', 'ç', 'i', 'z', 'i', 'm', şeklindedir.
halkçizim kelimesinin tersten yazılışı miziçklah diziliminde gösterilir.