hamiline yazılı gönderim belgesi

hamiline yazılı gönderim belgesi

bk. hamiline yazılı değerli kâğıt


hamiline yazılı gönderim belgesi için benzer kelimeler


hamiline yazılı gönderim belgesi, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'm', 'i', 'l', 'i', 'n', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'r', 'i', 'm', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
hamiline yazılı gönderim belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb mirednög ılızay enilimah diziliminde gösterilir.