emre yazılı gönderim belgesi

emre yazılı gönderim belgesi İng. order bill of lading, negotiable bill of lading

Yükletenin isteği üzerine, aksi belirtilmedikçe, lehtarın emrine veya yalnızca emre düzenlenen gönderim belgesi.


emre yazılı gönderim belgesi için benzer kelimeler


emre yazılı gönderim belgesi, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'm', 'r', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'r', 'i', 'm', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
emre yazılı gönderim belgesi kelimesinin tersten yazılışı isegleb mirednög ılızay erme diziliminde gösterilir.