hapishane kaçkını gibi

hapishane kaçkını gibi

kılık kıyafetine dikkat etmeyen (kimse).


hapishane kaçkını gibi için benzer kelimeler


hapishane kaçkını gibi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'p', 'i', 's', 'h', 'a', 'n', 'e', ' ', 'k', 'a', 'ç', 'k', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
hapishane kaçkını gibi kelimesinin tersten yazılışı ibig ınıkçak enahsipah diziliminde gösterilir.