hapishane kaçkını

hapishane kaçkını

sf. Kötü, serseri, hoyrat (kimse): “Hapishane kaçkını bir serseri vaziyetinde dolaşmaktan öyle sıkılmıştı ki.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


hapishane kaçkını için benzer kelimeler


hapishane kaçkını, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'p', 'i', 's', 'h', 'a', 'n', 'e', ' ', 'k', 'a', 'ç', 'k', 'ı', 'n', 'ı', şeklindedir.
hapishane kaçkını kelimesinin tersten yazılışı ınıkçak enahsipah diziliminde gösterilir.