harbalı elbise

harbalı elbise

Kadife üzerine simle işlenmiş gelin elbisesi, bindallı.


harbalı elbise için benzer kelimeler


harbalı elbise, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'r', 'b', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'e', 'l', 'b', 'i', 's', 'e', şeklindedir.
harbalı elbise kelimesinin tersten yazılışı esible ılabrah diziliminde gösterilir.