elbise-kuşugiller

elbise-kuşugiller Alm. Kleidervögel

(Drepanididae): Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının öz-ötücüler (Oscines) üst familyasına giren bir familyası. Gagaları çok çeşitli yapıdadır. Kuyrukları uzun ve geniştir. Hoş olmayan bir kokuları vardır. Sandviç adalarında yaşarlar. Göğüs tüyleri süs olarak kullanılır, Mamo (Drepanis pacifica), akihiloa (Hemignetus obscurus) iyi bilinen türleridir.


elbise-kuşugiller için benzer kelimeler


elbise-kuşugiller, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'b', 'i', 's', 'e', '-', 'k', 'u', 'ş', 'u', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
elbise-kuşugiller kelimesinin tersten yazılışı relliguşuk-esible diziliminde gösterilir.