hasır otu

hasır otu

a. bit. b. Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, su kamışı, kofa, kiliz (Typha).


hasır otu için benzer kelimeler


hasır otu, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 's', 'ı', 'r', ' ', 'o', 't', 'u', şeklindedir.
hasır otu kelimesinin tersten yazılışı uto rısah diziliminde gösterilir.