tuzcul hasır otu

tuzcul hasır otu Lat. Juncus gerardi

Tuzlu bataklıklar ve nemli çayır alanlarında yetişen, çok yıllık, sürünücü toprak altı gövdeli bir su üstü bitkisi.


tuzcul hasır otu için benzer kelimeler


tuzcul hasır otu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 'z', 'c', 'u', 'l', ' ', 'h', 'a', 's', 'ı', 'r', ' ', 'o', 't', 'u', şeklindedir.
tuzcul hasır otu kelimesinin tersten yazılışı uto rısah luczut diziliminde gösterilir.