TU ile biten kelimeler

TU ile biten veya sonunda TU olan kelimeler 850 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tu aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tu anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TU ile biten kelimeler

25 harfli

ayrılımlı boşinanç boyutu, kedi olalı bir fare tuttu

24 harfli

azalımlı boşinanç boyutu, dosdoğru boşinanç boyutu, yakınsak boşinanç boyutu, yukarı - dışarı doğrultu

23 harfli

büyük çiçekli yüksükotu, dosdoğru gelenek boyutu, karşılaştırma elektrotu, poyu, altı kemerli tatu, üleşkelerin tümel oyutu, yukarı - içeri doğrultu

22 harfli

beyaz üzerine buyrultu, dar yapraklı kaşık otu, karakteristik doğrultu, karmaşık sayılar oyutu, sonsuz genişleme oyutu

21 harfli

aşağı-dışarı doğrultu, dar yapraklı semerotu, Öklit koşutluk koyutu, sonlu genişleme oyutu

20 harfli

aşaği-içeri doğrultu, cıva damla elektrotu, genel gelenek boyutu, gerçek sayılar oyutu, kartallı eğrelti otu

19 harfli

afin kümenin boyutu, endojen idrar azotu, kartallı eğreltiotu, solucan eğrelti otu

18 harfli

altınlı ağır tortu, bin bir yaprak otu, dokuz-kemerli tatu, dövülmüş avrat otu, görüş alanı boyutu, mızraksı kaşık otu, yemlik bezelye otu

17 harfli

altı kemerli tatu, altı-kemerli tatu, başlama elektrotu, binbir yaprak otu, eklemli hasır otu, haypettı huyputtu, kuyruklu buyrultu, sülüklü ördek otu

16 harfli

çanak çömlek otu, Çingene ahtapotu, çingene palamutu, çizgili hasırotu, erkek eğreltiotu, Hausdorff boyutu, karsinom in situ, kestane palamutu, kokulu çayır otu, parçalanış oyutu, redoks elektrotu, tuzcul hasır otu, uludağ-yüksükotu, yönlendirme notu

15 harfli

abdestbozan otu, Alaska malamutu, binbirdelik otu, büyük ayrık otu, domuz ayrık otu, kızıl yüksükotu, kokulu çayırotu, koküs, balıkotu, koşutluk koyutu, kullanıcı dostu, öğretmen konutu, sivri hasır otu, tıkaçlı duruntu, tuz ekmek dostu, tüylü dalak otu, üç kemerli tatu, üç-kemerli tatu, üleşkeler oyutu, yabâni oğul otu, yaptırım komutu

14 harfli

akkanat bulutu, beş parmak otu, bürmeç durultu, camekânlı kutu, çayır kuru otu, çerçeve boyutu, eksicik bulutu, güzelavrat otu, kara gün dostu, kenegerçek otu, sapankıran otu, sarı-yüksükotu, sert hasır otu, yılan bağı otu, yonca kuru otu

13 harfli

acı köpük otu, açık buyrultu, alp hasır otu, atkuyruğu otu, avardı ayoktu, beşparmak otu, borcun sükûtu, buğdaycık otu, buğdaylık otu, dağ dalak otu, danakıran otu, davranış notu, dikkat komutu, dul avrat otu, genez soluntu, güzelavratotu, hava cıva otu, imparator otu, iyi gün dostu, kabakulak otu, karaçerek otu, ...

12 harfli

AB pasaportu, alakavun otu, angidik tutu, anlam koyutu, bağak bulutu, bağırsak otu, bakıldak otu, baldıran otu, bartınya otu, bataklık otu, bayırgan otu, bıcırgan otu, bisibisi otu, bozboruk otu, cırlavuk otu, çekirken otu, çıkarma botu, çıngırak otu, dalak yomutu, daraklık otu, dul-avratotu, ...

11 harfli

almacık otu, battı buttu, calağan otu, canavar otu, cırtlak otu, çalgıcı otu, çöpleme otu, çöür armutu, dalagan otu, darıcan otu, eğrelti otu, eğrilcenotu, engerek otu, eyilcan otu, firengi otu, gelinarmutu, halk konutu, helvacı otu, hezaren otu, ısırgan otu, içerik notu, ...

10 harfli

ağır tortu, aile dostu, alıcı kutu, baba dostu, ballık otu, bambul otu, batbat otu, batbit otu, bertik otu, boncuk otu, borda botu, bostan otu, boynuz otu, burçak otu, bülbül otu, cennet otu, çağman otu, çakşır otu, çengel otu, çiğ bulutu, çilbir otu, ...

9 harfli

açık kutu, açık tutu, ağırtortu, ahbun otu, akşam otu, altın otu, andız otu, aptal otu, ardıç otu, armut otu, aşam ottu, aylıh otu, ayrık otu, balık otu, ballıkotu, basur otu, bıraş otu, bilon otu, boğan otu, bohça otu, boru kutu, ...

8 harfli

abdalotu, adam otu, ağca otu, ağız otu, Arap otu, avcı otu, ayak otu, ayrıkotu, bahçeotu, bakıbatu, barunotu, basurotu, boya otu, börekotu, burkuntu, buyrultu, buyruntu, corkuntu, cumburtu, çalhantu, çaycoştu, ...

7 harfli

adamotu, âdemotu, ağı otu, ağızotu, ağu otu, ahırotu, arı otu, aşı otu, ayı otu, ban otu, bit otu, boğuntu, boy otu, bozuntu, buluntu, burnotu, burultu, buruntu, buy otu, buyuntu, buyurtu, ...

6 harfli

ağartu, ahartu, aırotu, Akbatu, alartu, apartu, arıotu, aş otu, atuntu, avuntu, ayustu, Balotu, banotu, bitotu, bulutu, cilotu, dilotu, dişotu, dorotu, gazotu, goçotu, ...

5 harfli

aartu, alatu, Bartu, bohtu, bottu, cottu, çantu, çontu, çortu, dortu, duytu, futtu, guytu, hortu, hostu, huttu, ısotu, isotu, koytu, kustu, kuytu, ...

4 harfli

ANTU, artu, Batu, çatu, dutu, gutu, hotu, hutu, kutu, lotu, mutu, ohtu, oltu, ortu, oytu, tatu, tutu, uçtu, uştu, zotu

3 harfli

İTU, otu

2 harfli

tu

Kelime Ara