TU ile başlayan kelimeler

TU ile başlayan veya başında TU olan kelimeler 1475 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

tu aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. tu anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre TU ile başlayan kelimeler

25 harfli

tuberkulum nuklei kuneati, tutarlı ve yanaşık normal, tuttuğu dal elinde kalmak, tutumsal (ekonomik) savaş

24 harfli

tulumba basma politikası, tungsten filamanlı lamba, turunçgil tomurcuk akarı, tuş takımı uygulama kipi, tutunacak bir dal aramak

23 harfli

tuberkulum intermediyum, tuberkulum intervenozum, tuberkulum kornikulatum, tuberositas teres mayor, tuberositas teres minor, tubuli seminiferi rekti, tubuloalveol mukus bezi, Tukey-Harming çekirdeği, tulgasal-insel boşaltım, tungsten halojen ışıtaç, turnayı gözünden vurmak, tuz yunağı doğrultucusu

22 harfli

tumbu sineği hastalığı, tungsten şeritli lamba, tungsten-halojen lamba, turunçgil kök solucanı, tutarıklı sinir ağrısı, tutarlı ilksavlı kuram, tutarlılık özellikleri, tutarsız önerme kümesi, tutu karşılığı aktarım, tutuşturma süreylemesi, tuz yunağı doğrultması, tuz yunağı ısıl işlemi

21 harfli

tuberkulum artikulare, tuberkulum hippokampi, tuberkulum kuneiforme, tuberositas deltoidea, tubuloalveoler bezler, tungsten yayı lambası, turunçgil pamuklubiti, tut kelin perçeminden, tutarlı önerme kümesi, tutkal sürme makinesi, tutuşturma dağıtıcısı

20 harfli

tuberkulum faringeum, tuberkulum muskulare, tubo-ovaryan gebelik, tulumba basma etkisi, tunika interna bulbi, tunnuk tunnuk gitmek, turbo saman makinesi, turunçgil yaprakbiti, tutarsızlık derecesi, tutmanlık sözleşmesi, tutumluluk çelişkisi, tutumluluk paradoksu, tutunacak dalı olmak, tutunun kaldırılması, tuz püskürtme deneyi, tuz yunağı tavlaması, tuzda marmenevişleme

19 harfli

tuber spina skapula, tune-o-matic bridge, Tupinambis teguixin, turfanda meyvecilik, turfanda sebzecilik, turna donuna girmek, Tusi—Pasch aksiyomu, tutarlılık sınaması, tuttuğu altın olsun, tutuklama olasılığı, tutulmalı konoluşum, tutulum konsayılari, tutumsuzluk bölgesi, tuz yoğunluğu ölçer

18 harfli

tubuler proteinüri, tubuli epidermales, tumturaklı konuşma, tunika konjunktiva, turna balığıgiller, turnagagasıgiller,, tutarıksı yatıncık, tutarsız kestirici, tutmanlık denetimi, tuttuğunu koparmak, tutukevi tiyatrosu, tutuklular çıkmazı, tutuklular ikilemi, tutuksuz varlıklar, tutuşabilir gazlar, tutuşturma ileteci, tuz ekmek doymamak, tuz kontrol cihazı, tuzlu suda soğutma, tuzlu suda suverme

17 harfli

tuberkulum dentis, tuberkulum nukale, tubo-ovaryan apse, tubo-ovaryan kist, tubulus kontortus, tuhaflıklar cadın, tulumbalı dolaşım, tunç kavanoz sesi, tundan tuna atmak, tunica adventitia, Tupaia ferruginea, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, turnabalığıgiller, turnacılar ortası, turuncu yıldızlar, tutamakla çalışma, tutarlı kestirici, tutarlılık hatası, tutarlılık koşulu, tutarsız tahminci, ...

16 harfli

tuber iskiadikum, tuber pariyetale, tuberkulum kosta, tuberkulum mayus, tuberkulum minus, tuğlamsı alaşımı, tuk imik yulunça, tulgalı çamurcul, tuluat patlatmak, tuluat tiyatrosu, tulum söyleşmesi, tumturak vurgusu, tumturaklı çoğul, tuna balığı yağı, tunika albuginea, tunika vaskuloza, tuning stability, Tupia ferruginea, Turacus fischeri, Turdus torquatus, turşu gibi olmak, ...

15 harfli

tuber işyadikum, Tukey penceresi, tulgalıçamurcul, tulum su azlığı, tulumba tatlısı, tulumbacı ocağı, tumturak yapmak, tumturaklı sıra, Tuna beylikleri, tuna som balığı, Tunga penetrans, tungsten çeliği, tungsten ışıtaç, tunikat lârvası, tuning machines, Turbatrix aceti, turkuvaz mavisi, turkuvaz yeşili, turmalin maşası, turnesol kâğıdı, turnusol boyası, ...

14 harfli

tubal ligasyon, tubat getirmek, tuber frontale, tuber kalkanei, tuber maksilla, tuber olekrani, tuber omentale, tuber sinereum, tubuli renales, Tucker ayıracı, tuğlamsı gereç, tuğlamsı metal, tuhaflık etmek, tulaz, (tolaz), tulgasal yalım, tuluh çıkarmak, tuluk gölerimi, tulum çıkarmak, tulumboğaz kuş, tun tun kaçmak, Tuna alabalığı, ...

13 harfli

tu kaka etmek, tu kaka olmak, tuba auditiva, tubal gebelik, tuber fasyale, tuber sakrale, Tubulidentata, tuğgenerallik, tuğla harmanı, tuğracı vezir, tuğralı kuruş, tuhafiyecilik, tulgasal açım, tuluat yapmak, tuluh mantarı, tulum peyniri, tuncunu ırmak, tunçlaştırmak, tungur yalımı, tunica intima, tunika dartos, ...

12 harfli

tuba uterina, tuber vermis, tubo-ovaryan, Tudor üslûbu, tuğamirallik, tuğmek olmak, tuğra çekmek, tul derecesi, tulum borusu, tulumba kolu, tulumbacılık, tulunsal çap, tumbu sineği, tuna dilkisi, Tuna salmonu, Tuncelililik, tuncukturmak, tunç bilekli, tunç kaplama, tunçlaştırma, tungur kesim, ...

11 harfli

tuber koksa, tuberositas, tubokürarin, tubuler bez, tudaş olmak, tuğa yatmak, tuğla oyunu, tuğlamsilar, tuğra hakkı, tuğrakeşlik, Tuğrultekin, tuhaflaşmak, tukangiller, tûkrük bezi, tuluatçılık, tulug gomak, tuluk olmak, tulukarmudu, tulumcukçul, tulumkabası, tulundurmak, ...

10 harfli

tuarlanmak, tuberkulum, Tufanbeyli, tufeylilik, tuğ dikmek, tuğgeneral, tuğla kili, Tuğla tozu, tuğlacılık, tuhafiyeci, tuhaflaşma, Tuj koyunu, tula oyunu, tulazdamah, tulazlamak, tuluk gibi, tuluk suyu, tulum gibi, tulumcuklu, tulumculuk, tulumlular, ...

9 harfli

tubektomi, tuberalis, tuberozis, Tubinares, tuğamiral, tuğbaylık, tuğcubaşı, tuğlatmak, tuhtaşmak, tuluk imi, tulumbacı, tulumpata, tulumşişi, tumcukmak, tumşuk ur, tuncarmak, Tuncelili, tuncıkmak, tuncınmak, tuncukmak, Tunçaslan, ...

8 harfli

tubeless, tubifeks, Tubulina, tuğ tulp, Tuğaltan, Tuğaltay, tuğcular, Tuğlacık, Tuğlaköy, Tuğlalık, tuğlamsı, Tuğlaşah, tuğlemek, tuğrakeş, Tuğsavaş, Tuğsavul, Tuğsavun, Tuğtekin, tuğülmek, tuhafiye, tuhaflık, ...

7 harfli

tu kaka, tuatara, tubalis, Tubifex, tubulin, tubuloz, tubulus, tufalet, tufalık, Tufanlı, tufeyli, Tuğaylı, Tuğcalı, tuğlacı, Tuğlalı, tuğlığa, tuğracı, tuğralı, tuğulka, tukulga, tulamak, ...

6 harfli

tualet, tubuli, tuccar, tufacı, tufana, tufara, tufayi, tufran, Tuğalp, tuğbay, Tuğhan, Tuğkan, tuğkun, tuğlak, tuğlan, Tuğluk, tuğlut, tuğmek, tuğmen, tuğrik, tuğrul, ...

5 harfli

tuban, tuber, tubeş, tubus, tucak, tudak, tudya, tufah, tufak, tufan, tufar, tufat, tuful, tufur, tugay, tugel, tuguk, Tuğal, tuğar, Tuğba, tuğcu, ...

4 harfli

tuaf, tuan, tuba, tuch, tufa, tuğs, tuhs, tuht, tuki, tula, tulp, tulu, tumb, tump, tumt, tuna, tunç, tune, tunp, tupi, tupo, ...

3 harfli

tub, tuc, tuç, tud, tuf, tuğ, tuh, tui, tuk, tul, tum, tun, tur, tus, tuş, tut, tuy, tuz

2 harfli

tu

Kelime Ara