hava-gazyakıt karışımı

hava-gazyakıt karışımı İng. air-fuel gas mixture

Alazlı sertleştirme işleminde, yakıcı içinde karıştırılarak yakılan ve hava ile asetilen, propan, hava gazı gibi bir gaz yakıttan oluşan karışım.


hava-gazyakıt karışımı için benzer kelimeler


hava-gazyakıt karışımı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'v', 'a', '-', 'g', 'a', 'z', 'y', 'a', 'k', 'ı', 't', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
hava-gazyakıt karışımı kelimesinin tersten yazılışı ımışırak tıkayzag-avah diziliminde gösterilir.