hava-yakıt karışımı

hava-yakıt karışımı İng. air-fuel mixture

Havayla yakıtın karıştırılmasından elde edilen yanıcı ortam.


hava-yakıt karışımı için benzer kelimeler


hava-yakıt karışımı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'v', 'a', '-', 'y', 'a', 'k', 'ı', 't', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
hava-yakıt karışımı kelimesinin tersten yazılışı ımışırak tıkay-avah diziliminde gösterilir.